top of page

Privacyverklaring

Privacyverklaring | To Assist, Grenzeloze Dienstverlening 

To Assist, Grenzeloze Dienstverlening, gevestigd aan Baljuwstraat 55, 4661 LT  Halsteren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Baljuwstraat 55

4661 LT Halsteren 

www.tagd.nl

Telefoon: +31 164 743130

 

Wanneer je vragen hebt over de privacy neem dan contact op met Lianka Vermeulen van To Assist, Grenzeloze Dienstverlening. Zij is te bereiken via info@tagd.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

To Assist, Grenzeloze Dienstverlening verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Locatiegegevens

- Inloggegevens van programma's en online tools

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

- Burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

To Assist, Grenzeloze Dienstverlening verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over of van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tagd.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

To Assist, Grenzeloze Dienstverlening neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van To Assist, Grenzeloze Dienstverlening) tussen zit. To Assist, Grenzeloze Dienstverlening gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

 • E-Boekhouden; boekhoudprogramma voor jouw administratie en Btw-aangifte, zodat je altijd op de hoogte bent van je financiële situatie

 • Dropbox; bestanden delen & opslaan in de Cloud voor jouw bedrijf

 • Google Drive; documenten in de Cloud opslaan, delen en documenten samen met jou bewerken

 • Teamleader; CRM-systeem

 • Lastpass; wachtwoordbeheer

 • Social mediamanagement platform voor het beheren van jouw social media-activiteiten

 • Social media; Facebook, LinkedIn voor het promoten van ons bedrijf. Hieronder valt het versturen van nieuwsbrieven waarvoor jij je aan kunt melden. Je hebt ook de mogelijkheid om je uit te schrijven.

 • WIX; cloud-gebaseerd platform voor webdesign voor het bouwen van website, waaronder onze eigen website: www.tagd.nl die onder ander zorgt voor de zichtbaarheid van onze onderneming. Via de website posten we blogs en versturen we nieuwsbrieven naar de aangemelde contacten. 

 • En alle andere onlineprogramma’s die nodig zijn voor jouw opdrachten 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

To Assist, Grenzeloze Dienstverlening bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens                                              Bewaartermijn                                              Reden

Personalia                                                               7 jaar                                                                 Fiscaal

Adres                                                                         7 jaar                                                                Fiscaal

Facturen en offertes                                            7 jaar                                                                Fiscaal en boekhouding

Email                                                                          2 jaar                                                                Naslag voor gemaakte  afspraken 

Afbeeldingen                                                          2 jaar                                                                Beheer website/social media

Wachtwoorden                                                      7 jaar                                                                Inloggen relevante toepassingen 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

To Assist, Grenzeloze Dienstverlening verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. To Assist, Grenzeloze Dienstverlening blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gebruik Google Analytics 
To Assist, Grenzeloze Dienstverlening maakt gebruik van Google Analytics-cookies en heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd. Tevens hebben we “gegevens delen” uitgeschakeld. To Assist, Grenzeloze Dienstverlening maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

To Assist, Grenzeloze Dienstverlening gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast

kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook en LinkedIn. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

 

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroep statistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kunnen we gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn actief zo lang we de Pixel hebben geïnstalleerd. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door To Assist, Grenzeloze Dienstverlening en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tagd.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Gerechtvaardigd belang

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

 

Grondslagen
Voor het verwerken van persoonsgegevens hebben wij de volgende grondslagen;

 • Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

 • Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 • Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

 

To Assist, Grenzeloze Dienstverlening wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

To Assist, Grenzeloze Dienstverlening neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tagd.nl

 

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door SSL-techniek. Dit betekent dat uw verbinding met de website van To Assist Grenzeloze Dienstverlening privé is. Je herkent de gecertificeerde beveiliging aan het slotje voor de url.

Wil jij met ons samenwerken?

Voel je vrij en vraag gratis een kennismakingsgesprek of een offerte aan!

bottom of page